029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справ

З 1954 року коледж здійснює підготовку фахівців бібліотечної справи. За роки існування закладу підготовлено понад три тисячі фахівців даного напрямку.

Професія бібліотекаря – сучасна, цікава, масова, комунікабельна. Людство сьогодні живе в епоху інформатизації та знань. Саме бібліотека є інформаційним центром, в якому зосереджені різноманітні документи, впроваджуються інформаційні технології. Бібліотеки надають читачам спектр різноманітних послуг – від навчання до культурного відпочинку. Тому бібліотекар – це завжди сучасний, ерудований, відкритий, творчий, креативний, уважний знавець інформаційних процесів.

Хочеться поставити риторичне запитання: «Чи потрібні бібліотекарі сучасній Україні?» І одразу відповісти: «Бібліотеки існують вже понад 5000 років. Як же можна говорити, що це непотрібно! Тим паче, якщо ми будуємо високоосвічене суспільство».

Випускники коледжу спеціальності «Бібліотечна справа» продовжують навчання в університетах України, працюють у бібліотеках області та міста на посадах бібліотекознавців, бібліографів, методистів, директорами та завідуючими бібліотеками, викладачами.

Бібліотечна професія – одна з найгуманніших професій, а бібліотека – один із найдемократичніших інститутів що створений суспільством, обов’язково функціонує в розвинутих країнах Світу.