Бібліотечна справа

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Підготовку фахівців здійснює циклова комісія бібліотечних дисциплін і діловодства.
Основне завдання циклової комісії – це підготовка і формування нового покоління бібліотекарів та діловодів, конкурентоспроможних в умовах сьогодення, вироблення у студентів навичок активної творчо-наукової роботи, формування креативного мислення.
Циклова комісія організовує та проводить багато цікавих, пізнавальних заходів: до Всеукраїнського дня бібліотек, Дня секретаря, посвячення студентів-першокурсників, екскурсії до пам’ятних та історичних місць України.
Зміни, що проходять в країні (соціальні, культурні, політичні, економічні) суттєво змінюють місце і роль бібліотек у суспільстві, ставлять перед останніми нові завдання, викликають необхідність інноваційної діяльності, пошуку сучасних форм і методів обслуговування різних груп користувачів, нових шляхів і засобів функціонування, організації нових взаємовідносин з оточуючим середовищем. В епоху інформатизації та знань бібліотека стає інформаційним центром, в якому зосереджені різноманітні документи, впроваджуються інформаційні технології. Бібліотеки надають читачам спектр різноманітних послуг – від навчання до культурного відпочинку. Тому бібліотекар – це завжди сучасний, ерудований, відкритий, креативний, уважний знавець інформаційних процесів.
Підготовка фахівців бібліотечної справи у Миколаївському коледжі культури і мистецтв здійснюється з 1954 року, тобто з дня заснування навчального закладу. У 1974 році була організована самостійна циклова комісія викладачів бібліотечних дисциплін.  З 2015 року підготовка фахівців бібліотечної справи та діловодства здійснюється в рамках спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

sam_1232OLYMPUS DIGITAL CAMERA

За роки існування коледжу підготовлено понад три тисячі фахівців даного напрямку. Слід зазначити, що переважна більшість працівників обласних, міських, районних та сільських бібліотек є випускниками Миколаївського коледжу культури і мистецтв.

dozvillya p_20160427_103040_hdr

 

 

 

 

 

 

 

Хочеться поставити риторичне запитання: «Чи потрібні бібліотекарі сучасній Україні?» І одразу відповісти: «Бібліотеки існують вже понад 5000 років. Як же можна говорити, що це непотрібно!».
Випускники коледжу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна  справа» продовжують навчання в університетах України, працюють у бібліотеках області та міста на посадах бібліотекознавців, бібліографів, методистів, директорами та завідуючими бібліотеками, викладачами.
Бібліотечна професія – одна з найгуманніших професій, а бібліотека – один із найдемократичніших інститутів що створений суспільством, обов’язково функціонує в розвинутих країнах і є найбільш задіяною серед інших служб суспільства.

_dsc0417

Під час навчання на спеціалізації «Бібліотечна справа», студенти вивчають наступні дисципліни:

 • Вступ до спеціальності
 • Професійна етика бібліотекаря
 • Історія книги
 • Бібліотечне краєзнавство
 • Основи роботи на ПЕОМ
 • Основи діловодства
 • Соціальні комунікації
 • Автоматизовані бібліотечні технології
 • Бібліотечні фонди
 • Основи документознавства
 • Основи аналітико-синтетичної обробки документів
 • Бібліотечні інформаційно-пошукові системи
 • Обслуговування в бібліотеці
 • Бібліографічна діяльність
 • Управління бібліотечною справою
 • Охорона праці в галузі
 • Виробнича практика
 • Організація роботи бібліотек навчальних закладів

Для опанування професійних навичок майбутнього бібліотекаря в коледжі обладнанні наступні навчально-творчі лабораторії: «Документознавства і діловодства», «Організації діяльності та обслуговування в бібліотеці». Навчаючись в коледжі культури, студенти реалізовують теоретичні знання на практиці, яка проходить на базі кращих бібліотек міста та області: Миколаївська обласна універсальна наукова  бібліотека ім. О. Гмирьова, Миколаївська обласна бібліотека для дітей та Миколаївська обласні бібліотека для юнацтва,  Центральна міська бібліотека для дорослих ім. М. Кропивницького, Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера та В. Хоменка та ін.

dsc_3391 dsc_3385

 

 

 

 

 

 

 

Студенти організовують та проводять багато цікавих, пізнавальних заходів: до Всеукраїнського дня бібліотек, Дня секретаря, Посвячення студентів-першокурсників, екскурсії до пам’ятних та історичних місць України.

Студенти спеціальності – активні, креативні, сучасні, творчі, емоційні особистості. Беруть участь та досягають кращих результатів у таких конкурсах як Всеукраїнський конкурс молодіжних проектів «Як зробити історію України цікавою молоді», обласний конкурс творів до Міжнародного дня рідної мови «Мова кожного народу – неповторна і – своя», конкурс народних творів «Кілька слів про Миколаїв», Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Також беруть участь у міжнародних конференціях, науково-практичних інтернет-конференціях, змаганнях, квестах, творчих зібраннях.

img_20161215_142737 dsc03793

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі, що викладають фахові дисципліни:

Гладьо  Ірина Юріївна – Голова циклової комісії бібліотечних дисциплін і діловодства. Викладач-спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист.
У 1984р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є.Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія».
Голова методичного об’єднання завідувачів бібліотек  ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Миколаївської області. Член експертних комісій Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційних експертиз спеціальностей «Бібліотечна справа» і «Діловодство».  Автор навчальних програм та методичних рекомендацій для ВНЗ культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації України. Дисципліни, що викладає: «Соціальні комунікації», «Основи АСОД», «Бібліотечні ІПС», «Професійна етика», Навчальна та виробнича практика.

КостюченкоКостюченко Наталя Анатоліївна – викладач-спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
У 1996р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія».  Автор навчальних програм та методичних рекомендацій для ВНЗ культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації України.
Дисципліни, що викладає:  «Основи документознавства», «Бібліографічна діяльність у бібліотеці», «Управління бібліотечною справою», Навчальна та виробнича практика.

Горюшкіна

Горюшкіна Олена Миколаївна –  викладач-спеціаліст І категорії.
У 1998р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія».  Має великий досвід практичної діяльності в обласних бібліотеках.
Автор робочих програм та методичних рекомендацій для студентів коледжу.
Дисципліни, що викладає:  «Бібліотечні фонди», «Обслуговування у бібліотеці», «Організація роботи бібліотек навчальних закладів», Навчальна та виробнича практика.

Гобжелян

Гобжелян Лілія Михайлівна  – викладач-спеціаліст ІІ категорії.
У 2006р. закінчила Миколаївський філіал Київського Національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».  Автор робочих програм та методичних рекомендацій для студентів коледжу.
Дисципліни, що викладає:  «Основи роботи на ПЕОМ», «Основи діловодства».

Зайцева

Зайцева Ольга Миколаївна – викладач-спеціаліст.
У 2009р. закінчила Національний університет кораблебудування, за кваліфікацією  «Менеджер міжнародної технічної інформації, в 2017р. закінчує навчання в Миколаївському філіалі Київського Національного університету культури і мистецтв за спеціальністю  «Книгознавство.  Бібліотекознавство. Бібліографія».  Автор робочих програм та методичних рекомендацій для студентів коледжу.
Дисципліни, що викладає:  «Вступ до спеціальності», «Основи підприємництва і                          менеджменту», «Автоматизовані бібліотечні технології».

 БугаєвськаБугаєвська Юлія Анатоліївна– викладач-спеціаліст.
У 2006р. з відзнакою закінчила Миколаївський філіал Київського Національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». Має великий досвід практичної діяльності в архівах та органах виконавчої влади. Автор робочих програм та методичних рекомендацій для студентів коледжу.