Діловодство

КоллажСпеціалізація «Діловодство»

З 2004 року коледж здійснює підготовку організаторів діловодства.  Вже відбулось 10 випусків фахівців цієї спеціальності.
Організатор діловодства – це працівник, відповідальний за ведення ділової документації та адміністративної роботи в офісі. Це може бути особистий помічник керівника, довірена особа, яка забезпечує ведення справ у підприємстві. Він віртуозно розбирається у справах підприємства, готує проекти документів, відає особистою перепискою шефа, його діловим графіком: призначає зустрічі й переговори, організує ділові поїздки. Це людина, яка володіє ключем до інформації – знає “хто, що, де і коли”.
Основні вміння і навички після отримання спеціальності:

 • використовуючи нові інформаційні технології, вміти працювати на ПЕОМ та копіювально-розмножувальній техніці;працювати в різних операційних середовищах, комп’ютерних мережах;
 • вести документаційне обслуговування засідань, нарад, презентацій, переговорів;
 • документувати організаційно-розпорядчутаінформаційно-довідковудіяльність; контролювати терміни виконання документів;
 • оформлятипервинні облікові документи, контракти;
 • здійснюватиоперативний зв’язок;
 • оформлювати накази, розпорядження інші розпорядчі документи;
 • здійснювати зберігання матеріалів поточного діловодства, формування справ,контроль документування;
 • розробляти заходи з удосконалення організації служби діловодства;
 • володіти прийомами діловогоспілкування;
 • використовуючи нові інформаційні технології, вміти фіксувати різні види інформації на сучасних матеріальнихносіях.

Організатор діловодства –  мобільна професія, яка має попит завжди, у всіх  установах, організаціях, підприємствах.
Випускники спеціальності «Діловодство» продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, працюють в державних та приватних установах на посадах секретарів, інспекторів кадрів, архівістів, завідувачів канцелярією тощо.

 

Під час навчання на спеціалізації «Діловодство», студенти вивчають такі дисципліни:

 • Обчислювальна техніка і програмування
 • Організаційна техніка
 • Вища математика
 • Економіка планування та організація діяльності підприємства
 • Документознавство
 • Комп’ютерна графіка
 • Вступ до спеціальності
 • Діловодство
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Спеціальні системи документування (діловий документ)
 • Інформаційне забезпечення управління
 • Інформаційні системи і мережі
 • Системи управління базами даних
 • Стилістика ділового мовлення і редагування
 • Професійна етика
 • Архівознавство
 • Психологія ділового спілкування
 • Практикум комп’ютерного діловодства
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика
 • Основи АСОД
 • Основи роботи на ПЕОМ
 • Соціальні комунікації
 • Основи офісного сервісу
 • Основи організації електронного документообігу

Підготовку фахівців керує циклова комісія бібліотечних дисциплін і діловодства.

Основне завдання циклової комісії – це підготовка і формування нового покоління бібліотекарів та діловодів, конкурентоспроможних в умовах сьогодення, вироблення у студентів навичок активної творчо-наукової роботи, формування креативного мислення.

Циклова комісія організовує та проводить багато цікавих, пізнавальних заходів: до Всеукраїнського дня бібліотек, Дня секретаря, посвячення студентів-першокурсників, екскурсії до пам’ятних та історичних місць України.

Студенти циклової комісії  – активні, креативні, сучасні, творчі, емоційні особистості. Беруть участь та досягають кращих результатів у таких конкурсах як Всеукраїнський конкурс молодіжних проектів «Як зробити історію України цікавою молоді», обласний конкурс творів до Міжнародного дня рідної мови «Мова кожного народу – неповторна і – своя», конкурс народних творів «Кілька слів про Миколаїв», Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Також беруть участь у міжнародних конференціях, науково-практичних інтернет-конференціях, змаганнях, квестах, творчих зібраннях.

Гладьо  Ірина Юріївна –Голова циклової комісії бібліотечних дисциплін і діловодства. Викладач-спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист.
У 1984р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є.Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія».
Голова методичного об’єднання завідувачів бібліотек  ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Миколаївської області. Член експертних комісій Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційних експертиз спеціальностей «Бібліотечна справа» і «Діловодство».  Автор навчальних програм та методичних рекомендацій для ВНЗ культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації України.

КостюченкоКостюченко Наталя Анатоліївна – викладач-спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
У 1996р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія».  Автор навчальних програм та методичних рекомендацій для ВНЗ культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації України.

ГорюшкінаГорюшкіна Олена Миколаївна –  викладач-спеціаліст І категорії.
У 1998р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія».  Має великий досвід практичної діяльності в обласних бібліотеках.
Автор робочих програм та методичних рекомендацій для студентів коледжу.

Гобжелян

Гобжелян Лілія Михайлівна  – викладач-спеціаліст ІІ категорії.

У 2006р. закінчила Миколаївський філіал Київського Національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».  Автор робочих програм та методичних рекомендацій для студентів коледжу.

ЗайцеваЗайцева Ольга Миколаївна – викладач-спеціаліст.
У 2009р. закінчила Національний університет кораблебудування, за кваліфікацією  «Менеджер міжнародної технічної інформації, в 2017р. закінчує навчання в Миколаївському філіалі Київського Національного університету культури і мистецтв за спеціальністю  «Книгознавство.  Бібліотекознавство. Бібліографія».  Автор робочих програм та методичних рекомендацій для студентів коледжу.

БугаєвськаБугаєвська Юлія Анатоліївна – викладач-спеціаліст.
У 2006р. з відзнакою закінчила Миколаївський філіал Київського Національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». Має великий досвід практичної діяльності в архівах та органах виконавчої влади. Автор робочих програм та методичних рекомендацій для студентів коледжу.

Ковальчук Наталія ПавлівнаКовальчук Наталія Павлівна – викладач-спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, заслужений працівник освіти України. Дисципліни, що викладає: «Спеціальні системи документування» (діловий документ), «Стилістика ділового мовлення і редагування»

 

Рура Анна ВалеріївнаРура Ганна Валеріївна – викладач-спеціаліст ІІ категорії. Дисципліни, що викладає: «Вища математика», «Економіка планування та організації діяльності підприємства»

 

 

Васильєва Марина ФедорівнаВасильєва Марина Федорівна – викладач-спеціаліст вищої категорії. Дисципліни, що викладає: «Комп’ютерна графіка»