Вакансії

Юрисконсульт І категорії
Кількість вакансій – 1.
Розмір заробітної плати – 6700 грн.
Характер виконуваної роботи – постійний.
Місце виконання робіт (поштова адреса) – м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 5.
Вид трудового договору – строковий.
Режим роботи – 5-денний робочий тиждень.
Умови праці – оптимальні.
Досвід роботи за професією/посадою – з досвідом роботи.
Рівень освіти – вища освіта.
Освітньо-кваліфікаційний рівень / освітньо-професійний ступінь / освітній ступінь –
бакалавр/магістр.
Вхідне оцінювання кандидата – співбесіда.
Професійні компетенції (знання, навички): знання законодавства України, профілювання на трудовому праві, знання державної мови, вміння працювати на ПК.
Особистісні компетенції (особисті якості, характеристики): відповідальність, чесність, комунікабельність, уважність до деталей, дисциплінованість.
Основні функціональні обов’язки (завдання та обов’язки, що виконуються на робочому місці, опис робіт):
– здійснювати методичне керівництво правової роботи, надавати правову допомогу
структурним підрозділам;
– надавати висновки про відповідність чинному законодавству проектів наказів, положень,
розпоряджень та інших документів;
– брати участь у роботі по оформленню господарських договорів, готувати висновки про їх
юридичну спроможність;
– своєчасно оформляти і подавати на державну реєстрацію зміни до статутних документів
коледжу;
– консультувати працівників коледжу з питань чинного законодавства;
– оформлювати матеріали про залучення працівників до дисциплінарної і матеріальної
відповідальності;
– проводити роботу по ознайомленню посадових осіб коледжу з нормативними актами, що
стосуються їх діяльності, а також про зміни в чинному законодавстві;
– складати разом з адміністрацією колективний договір;
– готувати разом з іншими підрозділами пропозиції про зміну діючих або відміну тих наказів,
що втратили чинність, та інших нормативних актів, які були видані;
– вести довідково-інформаційну роботу з питань законодавства і нормативних актів,
застосовуючи технічні засоби, а також облік чинного законодавства та інших нормативних
актів, робити позначки про їх скасування, зміни та доповнення.
Контактні дані:
електронна адреса: mk_kultura@ukr.net, kadrymfkkm@gmail.com
номер(и) телефону:
В.о. директора Сергій Васильович Мицик +380664611919,
Старший інспектор з кадрів Ірина Сергіївна Холодулькіна +380633124619