Навчальні корпуси

  Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв Миколаївської обласної ради розміщено у 3 будівлях загальною площею 4387,2 м2. Площа навчальних приміщень, які використовуються в освітньому процесі 2103,3 м2.

   Будівлі, їх інженерно-технічні мережі і приміщення знаходяться у належному санітарному стані. Технічний стан приміщень забезпечується шляхом вчасного проведення поточних ремонтів, облаштування у відповідності до санітарних норм. У корпусах коледжу проведено заміну вікон і дверей на металопластикові, що сприяє збереженню тепла в приміщеннях.

   Загальний ліцензований обсяг МФККМ складає 199 осіб. Всього ліцензійний обсяг на строк навчання «Фаховий молодший бакалавр» становить 680 осіб.

   Площа навчальних приміщень, яка припадає на особу ліцензійного обсягу     2103,3: 680 = 3,1  м2, при нормі 2,4 м2.

   Контингент студентів станом на 17.03.2021 р. становить 384 осіб ,при розрахунку фактичного контингенту 318+66*0,2=331, площа навчальних приміщень яка припадає на особу фактичного контингенту 2103,3/331=6,35 м2, при нормі 2,4 м2.

   Окрім навчальних корпусів на базі коледжу знаходиться гуртожиток площа якого складає 3573,1 м2, забезпеченість гуртожитком складає 100% від потреби, при нормі 70%.

   Площа їдальні становить 85,7 м2. Кількість студентів, що припадає на одне посадкове місце в їдальнях і буфетах 331:85,7=3,8 осіб, при    нормі 5 осіб.

   Також діє медичний пункт площею 9,1 м2.

   Приміщення для педагогічного персоналу та занять студентів в коледжі складають 85 м2 та 2103,3 м2 відповідно. Всі приміщення для роботи педагогічного і навчання студентів знаходяться у власності закладу.

   Коледж має бібліотеку (загальна площа 189,6 м2), в тому числі читальна зала 61,7 м2. Фонд бібліотеки універсальний, нараховує близько 26000 примірників.

Навчальна література – 7379

Художня – 6412

Видання з мистецтва – 4518

Нотна література – 5121

Періодичні видання – понад 20 назв газет і журналів

Структура бібліотеки:

– абонемент

– читальний зал

   Бібліотечна мережа включає 2 комп’ютера, які підключені до Всесвітньої мережі Інтернет і є робочими місцями для викладачів і студентів та зона Wi-Fi.

   Загальна площа 2 комп’ютерних класів становить 82,1 м2. Загальна кількість комп’ютерних місць становить 22. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 осіб ліцензійного обсягу становить 8,4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 осіб фактичного контингенту (врахувавши дві зміни навчання) становить 28.

   Для спортивної підготовки студентів та працівників, коледж має спортивну залу, комплект тренажерів та спортивного інвентарю для атлетичної підготовки загальною площею 67,5 м2.

   Коледж має актову залу на 90 посадкових місць площею 119,7 м2 та малу актову залу площею 50 м2, 3 хореографічних зали площею 164,5м2.

  Окрім цього для організації освітнього процесу студентів спеціальності «Хореографія» орендується танцювальний клас в Обласному Будинку художньої творчості загальною площею 78 м2 , танцювальні зали ПК «Молодіжний» та Обласного палацу культури загальною площею 300 м2